Evenementen

Binnen MGZ-VG Samen en Anders werken we met verschillende mensen vanuit de betrokken gehandicaptenzorg-organisaties in de regio aan de gezamenlijke opgave. Dit doen we in greetings, meetings en webinars. In deze online of fysieke bijeenkomsten staan de zorgprofessionals centraal. Extra informatie over deze evenementen is beschikbaar via Eventbrite (voor meer informatie ga naar (https://mgzvg.eventbrite.com) van het programma MGZ-VG Samen en Anders. Op dit moment zijn een viertal evenementen in voorbereiding die gepland zijn voor de uitvoering - 2 in het voorjaar van 2024 (o.a. MGZ-VG Samen-en Anders carrousel) en 2 in het najaar van 2024 (o.a. MGZ-VG Samen-en Anders symposium).
Evenementen

Kijk ook op: https://mgzvg.eventbrite.com en maak kennis met de achtergrondinformatie van onderstaande EVENEMENTEN:

 

Programma MGZ-VG Samen en Anders - Realisatiecarrousel in de praktijk (greeting)

Een regionale ontmoetingsplaats voor deelnemers om de tussenresultaten met elkaar te delen.

 

Programma MGZ-VG Samen en Anders - Netwerkontwikkeling in wording (meeting)

Een regionale dialoogbijeenkomst over de vorm en inhoud van een duurzaam netwerkontwikkeling.

 

Programma MGZ-VG Samen en Anders - Evalueerbaarheid en Effectmeting (webinar) 

Een online bijeenkomst waarin de in's en out's van impactevaluatie uitgebreid aan bod komen.

 

Programma MGZ-VG Samen en Anders - Resultaten in de regio als feit (symposium)

Een gezamenlijke bijeenkomst waarin de tussen- en eindresultateten een jaar later met elkaar gedeeld worden.

 

Evenementen

Momenteel staan er geen evenementen gepland.