Samenwerkende regio in beeld

Op weg naar kwalitatieve medisch generalistische zorg, begeleiding en ondersteuning en daarmee kwaliteit van bestaan.

Regionaliseren hero img alt tekst

Samenwerken als regio

Het doel van deze regionale samenwerking is om mensen met een verstandelijke beperking kwalitatief hoogwaardige specialistische zorg en ondersteuning te bieden op de juiste plek. Ongeacht de verblijfplaats en/of de zorgvraag van de bewoner/client. Met optimaal inzetten en faciliteren van zorgprofessionals door slimmer en duurzamer te organiseren. 

Om dit te bereiken is samenwerking tussen professionals en aanbieders cruciaal. De VG-zorgorganisaties bundelen daarom in dit regionale programma hun krachten.

 

Netwerkzorg in ontwikkeling

Ook de samenwerking tussen gemeenten, zorgkantoor en zorgverzekeraar(s) speelt een rol. Zij zijn de financiers van zorg en ondersteuning. Ook deze samenwerking moet regionaal, omdat een deel van de zorgketen gemeente-overstijgend is georganiseerd. Denk hierbij aan samenwerking in de regio en de regionale rol van ziekenhuizen, GGZ- en Wlz-instellingen. 

Er gebeurt inmiddels al veel op deze samenwerking, maar nog niet genoeg en nog niet overal. We zien bijvoorbeeld dat nog veel kleinschalig, incidenteel en versnipperd plaatsvindt en dat partijen niet evenredig op alle maatschappelijk urgente thema’s samenwerken. En ook niet overal zodat niet iedereen ervan kan profiteren. 

 

Anders organiseren in de regio

In navolging van de visie VGN 2030 staan de sleutelwoorden Samen en Anders centraal bij deze regionale samenwerking tussen de gehandicaptenzorg organisaties. Op basis van deze sleutelwoorden wordt de gehandicaptenzorg meer en meer georganiseerd rondom de bewoner/cliënt, die daardoor beter in staat wordt gesteld te kunnen blijven functioneren in de eigen omgeving. 

Lees ook: Visiedocument VGN 2030

 

Kwaliteit van bestaan

De transformatie van denken in termen van kwaliteitszorg naar kwaliteit van bestaan (met menszijn, welzijn en gezond zijn/blijven als sleutelwoorden) geeft het programma een extra impuls. Het kwaliteitskompas zal nog prominenter op de voorgrond treden van waaruit we samen naar een nieuw evenwicht in de generalistische zorg, begeleiding en ondersteuning toewerken.

Lees ook: Kwaliteitsrapport RVV

Meedoen en denken?

Heb je als (zorg)professional ook te maken met vraagstukken binnen een of meerdere resultaatclusters en wil je MEE WETEN, MEEPRATEN EN MEE BESLISSEN? En werk je bij een van de zorgorganisaties als netwerkpartner binnen het programma MGZ-VG Samen en Anders). Neem dan contact met ons op, graag gaan we met je in gesprek over meedoen.

Aanmelden
Call to action foto