Over ons

Het programma MGZ-VG Samen en Anders kent een samenstelling van verschillende deelnemers uit de participerende zorgorganisaties met daarnaast een ondersteuningsteam vanuit extern om de programmaleiding op onderdelen te ondersteunen bij de realisatie van de beoogde programmaresultaten. Samen vormen zijn met de kennispartners uit de diverse andere netwerken een regionaal netwerk rond projecten en programma's waarin kennisdelen in alles voorop staat.

Het programma MGZ-VG Samen en Anders kent een opbouw rond actielijnen met daarom heen een actielijn beheer. 

Penvoerders gegeven leiding aan de actielijnen, projectleiders geven uitvoering aan de geformuleerde opgave(n) en werkgroepleden werken aan de tussen- en eindresultaten. Samenwerken, samen ontwikkelen en samen realiseren met een centrale plaats voor de zorgprofessionals kenmerkt de netwerkstructuur en het netwerkpartnership.

Zorgkennispartners uit het Noorden, Zuiden, het Amsterdamse vormen een vitaal onderdeel van het programmanetwerk. Met in de kielzog de Sigra, Vilans en de Erasmus als ondersteunende kennispartners.

Meedoen en denken?

Heb je als (zorg)professional ook te maken met dit vraagstuk en wil je MEE WETEN, MEEPRATEN EN MEE BESLISSEN? En werk je bij een van de zorgorganisaties als netwerkpartner binnen het programma MGZ-VG Samen en Anders). Neem dan contact met ons op, graag gaan we met je in gesprek over meedoen.

Aanmelden