Netwerkpartners

Netwerkpartners vormen samen het netwerk van waaruit via Samen en Anders gewerkt kan worden aan oplossingsrichtingen en/of oplossingen waarmee de continuïteit van de beschikbaarheid van de MGZ-functie gewaarborgd kan worden.

Partners in beeld

  • Saskia Schalkwijk

    Saskia Schalkwijk

    Voorzitter SIGRA
  • Sharon Pattiselanno

    Sharon Pattiselanno

    Voorzitter HCZK

Was het verkenningsrapport al een stevige basis om samen op te pad te gaan, de uitkomsten van de veriepingsfase hebben veel nieuwe inzichten gebracht.

Het programma MGZ-VG Samen en Anders heeft zich met elkaar verbonden middels een convenant waarin met elkaar een volgende fase van commitment is afgegeven.

Met het convenant wordt een fundament onder het programmanetwerk gelegd waarop de pijlers (addenda) van de oplossingsrichtingen en de oplossingen kunnen rusten.

In 2024 zullen alle pijlen gericht zijn op de realisatie van de oplossingen die zijn voorbereid en.of uitgeprobeerd in de verdiepingsfase.