Netwerken

Delen is het nieuwe vermenigvuldigen geldt als leidend principe binnen het programma MGZ-VG Samen en Anders. Alle tussen- en eindresultaten worden met iedereen gedeeld en/of voor iedereen opengesteld. In het programma is netwerkontwikkeling een van de hoofdthema's binnen de actielijn beheer op weg naar duurzame samenwerking.

Kennisdelen

Uitgangspunt binnen het programma MGZ-VG Samen en Anders is dat alles in het openbaar voor iedereen toegankelijk is en gedeeld gaat worden. Geheel in lijn met het doel van (inter)regionale samenwerking. 

We zoeken en onderhouden actief contact met andere regionale programma's. Om elkaar op de hoogte te houden waar we mee bezig zijn, om 'dubbel werk' te voorkomen én om waar mogelijk kennis te delen of samen te werken. 

Lees ook: VGN - Wat is het doel van de regionale samenwerking  

Zorg Noord-Nederland

In Noord-Holland zijn de volgende kennisnetwerken actief die op diverse beleidsthema’s raakvlakken hebben met het Actieprogramma MGZ-VG Samen en Anders: 

Sigra

Het regionale samenwerkingsverband van organisaties in zorg en welzijn in de regio's Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland, Amsterdam en Diemen, Amstelland Meerlanden en Kennemerland
www.sigra.nl

 

NHN Gezond

Noord-Holland Noord Gezond (NHN Gezond) is een samenwerkingsverband tussen zorgorganisaties, welzijns- en onderwijsinstellingen, gemeenten, GGD, GGZ, zorgverzekeraars en inwoners van Noord-Holland Noord.
nhngezond.nl

 

Toekomstbestendige gehandicaptenzorg Noord-Holland Noord

In de regio Noord-Holland Noord en Zaanstreek Waterland werken acht gehandicaptenorganisaties samen aan toekomstbestendige gehandicaptenzorg in deze regio (m.n. op Arbeidsmarkt & Onderwijs). Zij pakken gezamenlijk vraagstukken op, op het gebied van arbeidsmarkt & opleidingen, inzet van zorgtechnologie & digitalisering, passende zorg en intensieve samenwerking van de Artsen Verstandelijke Gehandicaptenzorg. 

 

Amstelland-Meerlanden en Zuid-Holland Noord 

Het toekomstgerichte samenwerkingsverband GZ voor de regio Amstelland Meerlanden en Zuid Holland Noord. Gezamenlijk wordt gewerkt aan de strategische thema’s: een zorgzame samenleving, een regionaal netwerk van dienstverlening en het GZ-platform (het delen van kennis en middelen ten behoeve van de regio).

 

GGZ en VG-ZORG AMSTERDAM 

Een samenwerkingsverband van Gehandicaptenzorg organisaties in Amsterdam en omstreken werkt aan GGZ-specifieke beleidsthema’s die raakvlakken hebben met het programma MGZ-VG Samen en Anders  

Zorg Nederland

LVB-netwerk

Het LVB-netwerk in Noord-Holland bestaat al enige tijd en is gericht op kennis en expertise opbouwen in de VG- en GGZ-sector m.b.t. complexe zorgvragen van LVB-cliënten.

 

Netwerk regio Apeldoorn

Een soortgelijk samenwerkingsverband van Gehandicapten zorgorganisaties in Apeldoorn en omstreken werkt aan met name aan opleidingsbeleidsthema’s die raakvlakken hebben met het programma MGZ-VG Samen en Anders 

 

Netwerk regio Utrecht 

Een soortgelijk samenwerkingsverband van Gehandicapten zorgorganisaties in Utrecht en omstreken werkt aan met name aan regionale MGZ-functie als beleidsthema en daarmee raakvlakken met het programma MGZ-VG Samen en Anders

 

Netwerk regio Drenthe

Een soortgelijk samenwerkingsverband van Gehandicapten zorgorganisaties in regio Drenthe werkt aan met name regionale MGZ-functie als beleidsthema en daarmee raakvlakken met het programma MGZ-VG Samen en Anders

 

Netwerk regio Brabant

Een soortgelijk samenwerkingsverband van Gehandicapten zorgorganisaties in regio Brabant werkt aan met name regionale MGZ-functie als beleidsthema en daarmee raakvlakken met het programma MGZ-VG Samen en Anders

 

Netwerk regio Zutphen

Een soortgelijk samenwerkingsverband van Gehandicapten zorgorganisaties in Zutphen en omstreken werkt aan met name regionalisering van de MGZ-functie enopleidingsbeleidsthema’s die raakvlakken hebben met het programma MGZ-VG Samen en Anders

 

Netwerk regio Zwolle

Een soortgelijk samenwerkingsverband van Gehandicapten zorgorganisaties in Zwolle en omstreken werkt aan met name regionalisering van de MGZ-functie en opleidingsbeleidsthema’s die raakvlakken hebben met het programma MGZ-VG Samen en Anders

Netwerkkaart Nederland

Meedoen en denken?

Heb je als (zorg)professional ook te maken met dit vraagstuk en wil je MEE WETEN, MEEPRATEN EN MEE BESLISSEN? En werk je bij een van de zorgorganisaties als netwerkpartner binnen het programma MGZ-VG Samen en Anders). Neem dan contact met ons op, graag gaan we met je in gesprek over meedoen.

Aanmelden