Resultaatclusters

Zorgprofessionals werken in resultaatclusters aan de opgave(n) van het programma MGZ-VG Samen en Anders. Binnen de resultaatclusters wordt gewerkt vanuit resultaatgebieden met doelen en resultaten (deliverables) als richtingwijzers voor de oplossingsrichtingen op weg naar een toekomstbestendige MGZ-functie.

logo-mgz-vg-nl.jpgREGIONAAL ZORG, BEGELEIDING en ONDERSTEUNING

Vergroten van de continuïteit in de beschikbaarheid binnen de MGZ-functiefamilie door de zorg anders en/of meer regionaal te organiseren.

Naar resultaatcluster

logo-mgz-vg1.jpgREGIONAAL OPLEIDEN, LEREN en ONTWIKKELEN

Gecombineerd en/of samen opleiden in beroepen, functies en/of rollen binnen MGZ-functie om zo een kweekvijver van zorgprofessionals te ontwikkelen.

Naar resultaatcluster

Actielijn 3 Innovatie REGIONAAL INNOVEREN, PREVENTIE en IMPACTEVALUATIE

Vergroten van de continuïteit in de beschikbaarheid van digitale ondersteuning voor de MGZ-functiefamilie in de regio vanuit regionale innovaties waaronder digitalisering.

Naar resultaatcluster

Icoon Regionale Visie op de MGZ-functie REGIONAAL INVLOED, VISIE en NETWERKZORG

Een regionale visie op de MGZ-functie die als onderlegger kan dienen voor de verdere richting, inrichting, organisatie en uitvoering van regionale samenwerking.

Naar resultaatcluster

ontwikkelopgave.jpg REGIONALE ONTWIKKELOPGAVE MGZ-VG SAMEN-en-ANDERS

Naar ontwikkelopgave

Meedoen en denken?

Heb je als (zorg)professional ook te maken met dit vraagstuk en wil je MEE WETEN, MEEPRATEN EN MEE BESLISSEN? En werk je bij een van de zorgorganisaties als netwerkpartner binnen het programma MGZ-VG Samen en Anders). Neem dan contact met ons op, graag gaan we met je in gesprek over meedoen.

Aanmelden