Vervolgprogramma het Realisatieplan vanuit het MGZ-VG Samen-en-Anders

De ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg vragen van zorgorganisaties een perspectiefwisseling waarbij instelling oriëntatie gecombineerd gaat worden met een regio oriëntatie. Het zoeken en vinden van het juiste evenwicht tussen deze twee perspectieven, kan gezien worden als de kernopgave van het programma MGZ-VG Samen en Anders.

Alle mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zuid-Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Amsterdam hebben toegang tot Medisch Generalistische Zorg, ongeacht de zorgvraag, zorgindicatie en/of hun verblijfplaats. 

Dit is de gezamenlijke opgave waar instellingen en professionals uit de regio zich binnen het programma MGZ-VG Samen en Anders sterk voor maken.

De zorgvraag voor mensen met een verstandelijke beperking wordt complexer en intenser. Dat betekent een groter beroep op de medisch generalistische zorg (MGZ) voor Wlz patiënten. Met steeds meer vraag naar medische behandeling, advies en begeleiding. Dit vraagt om slimmer organiseren. Vooral regionaal liggen er kansen en mogelijkheden.

In de regio Zuid-Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Amsterdam wordt deze regionale samenwerking onderzocht. Er zijn 4 resultaatclusters benoemd waarlangs deze samenwerking georganiseerd kan worden op weg naar de realisatie van vastgestelde doelen en beoogde resultaten. Een overstijgende ontwikkellijn richt zich op het tot stand komen van netwerkvorming rond de MGZ-functie op weg naar 2030.​

Ook vormen van interregionale samenwerking zullen in 2024 verder verkend en uitgewerkt gaan worden (o.a. interregionale brugprojecten)

Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten voor de laatste ontwikkelingen. 

Meedoen en denken?

Heb je als (zorg)professional ook te maken met dit vraagstuk en wil je MEE WETEN, MEEPRATEN EN MEE BESLISSEN? En werk je bij een van de zorgorganisaties als netwerkpartner binnen het programma MGZ-VG Samen en Anders). Neem dan contact met ons op, graag gaan we met je in gesprek over meedoen.

Aanmelden