Realisatie

Het realisatieplan is het kompas geworden voor het succesvol inrichten, organiseren en uitvoeren van beproefde oplossingen.

In het samenvattende realisatieplan wordt nader ingegaan op de inrichting, organisatie en uitvoering van oplossingsrichtingen rond VG-vraagstukken. Met als uitdaging om vanuit Samen en Anders succesvolle implementaties te bewerkstellingen door het invoeren en uitvoeren van succesvolle oplossingen.

Donwload hier het realisatieplan.

Om straks goed te kunnen samenwerken hebben we een regionaal kader nodig voor stepped care. Dat helpt om te weten wat we inhoudelijk van elkaar mogen verwachten en welke afspraken we met elkaar kunnen maken. Dit voorjaar nodigen we de zorgprofessionals uit voor werksessies om dit kader samen te ontwikkelen. Daarin is niet alleen aandacht voor de inhoud, maar ook voor het draagvlak met een aantal centrale vraagstukken:

- Wat hebben jullie nodig om stepped care goed te kunnen inrichten? 

- En om met elkaar te kunnen samenwerken? Welke voorwaarden zijn er? 

Novicare begeleidt deze sessies, die ze eerder in de andere regio’s hebben gedaan. Het streven is om het kader in juli dit jaar vast te stellen in het bestuurlijk netwerkoverleg. Daarbij zal dan ook een beeld over de mogelijke bijdrage van DigiContact een plaats krijgen.

 

schema-mgz-vg-samen-en-anders.jpg