Programma

Een programmabenadering waarin gewerkt wordt vanuit bouwstenen geeft richting aan het in samenhang concretiseren van de regionale opgave. Het programma kent daarbij actielijnen die richtinggevend zijn voor de totstandkoming van oplossingen.

De programma aanpak brengt de verschillende onderdelen van het MGZ-VG vraagstuk samen. Van daaruit kan er worden gewerkt aan de uitwerking van actielijnen waarbij een resultaat gerichte werkwijze centraal staat. Met het programma is tevens gewaarborgd dat de afstemming tussen de actielijnen voortdurend plaatsvindt. 

Het programma biedt tevens de mogelijkheid om gericht te werken aan de ontwikkeling van regionale samenwerking.

Tenslotte biedt het programma aanknopingspunten voor kennisdelen en afstemming met ook andere initiatieven in de regio.

Meedoen en denken?

Heb je als professional (en werk je bij een van de deelnemende organisaties) ook te maken met dit vraagstuk en wil je meepraten? Neem contact met ons op.

Aanmelden