Verdieping

De verdiepingsrapportage is de onderlegger geworden voor het gaan realiseren van diverse oplossingen op de vraagstukken binnen de actielijnen.

In de samenvattende verdiepingsrapportage wordt nader ingegaan op diverse oplossingsrichtingen rond VG-vraagstukken. Met als uitdaging om vanuit Samen en Anders een doorbraak van bestaande belemmerende partronen te bewerkstellingen.

Donwload hier de verdiepingsrapportages:

logo-mgz-vg-nl.jpgREGIONAAL ZORG, BEGELEIDING en ONDERSTEUNING

Vergroten van de continuïteit in de beschikbaarheid binnen de MGZ-functiefamilie door de zorg anders en/of meer regionaal te organiseren.

ACTIELIJN 01 - Regionaal Organiseren

logo-mgz-vg1.jpgREGIONAAL OPLEIDEN, LEREN en ONTWIKKELEN

Gecombineerd en/of samen opleiden in beroepen, functies en/of rollen binnen MGZ-functie om zo een kweekvijver van zorgprofessionals te ontwikkelen.

ACTIELIJN 02 - Regionaal Opleiden

Actielijn 3 Innovatie REGIONAAL INNOVEREN, PREVENTIE en IMPACTEVALUATIE

Vergroten van de continuïteit in de beschikbaarheid van digitale ondersteuning voor de MGZ-functiefamilie in de regio vanuit regionale innovaties waaronder digitalisering.

ACTIELIJN 03 - Regionaal Innoveren

Icoon Regionale Visie op de MGZ-functie REGIONAAL INVLOED, VISIE en NETWERKZORG

Een regionale visie op de MGZ-functie die als onderlegger kan dienen voor de verdere richting, inrichting, organisatie en uitvoering van regionale samenwerking.

ACTIELIJN 04 - Regionale Visie MGZ-functie