Verkenningsrapport

Aan de totstandkoming van het regionale netwerk van samenwerkende zorgorganisaties ging een regio-brede verkenning vooraf. In tweede dialoogbijeenkomsten werd de basis gelegd voor regionaal samenwerking.

Op 28 november 2022 kwamen bestuurders vanuit de Gehandicapten Zorg bijeen om samen de uitkomsten van een verkenningsfase inzake regionale samenwerking te beoordelen. Met als doel van daaruit samen vast te stellen of er voldoende basis aanwezig is om met elkaar een traject van regionale samenwerking te starten. Als onderlegger voor dit overleg dienden de verkenningsrapportage en een agenda met bestuurlijke bespreekpunten. In dit verslag zijn kort en bondig de belangrijke bestuurlijke bevindingen, uitkomsten en genomen besluiten samengevat. 

 

Download hier het verkenningsrapport

Meedoen en denken?

Heb je als professional (en werk je bij een van de deelnemende organisaties) ook te maken met dit vraagstuk en wil je meepraten? Neem contact met ons op.

Aanmelden