Startnotitie

In de regio is voorafgaand aan de verkenning in beeld gebracht welke gezamenlijke opgave en daarmee samenhangende speerpunten actueel zijn. Om zo te komen tot regionale samenwerking.

In de startnotitie ‘VG-Zorg in toekomstperspectief' waarin de richting voor de uitwerking en vormgeving van een regionaal VG expertise- en behandelnetwerk uitgebreid is beschreven.

Download hier de startnotitie

Meedoen en denken?

Heb je als professional (en werk je bij een van de deelnemende organisaties) ook te maken met dit vraagstuk en wil je meepraten? Neem contact met ons op.

Aanmelden