Canvas

Het canvas is een leidraad geworden voor het verder uitwerken van de speerpunten in actielijnen.

In het samenvattende Canvas wordt nader ingegaan op de VG-vraagstukken die voorliggen. Met als ultieme vaststelling dat door blijven gaan met dezelfde aanpak en werkwijze geen passend antwoord meer is om adequaat in te spelen op deze actuele VG-vraagstukken en de VG-trends en -ontwikkelingen.

Download hier het canvas

Meedoen en denken?

Heb je als professional (en werk je bij een van de deelnemende organisaties) ook te maken met dit vraagstuk en wil je meepraten? Neem contact met ons op.

Aanmelden