Innovaties in de MGZ-functie in VG zorg

< Terug naar Verdieping

logo-mgz-vg2.jpg

De zorgtechnologie is sterk in ontwikkeling. Daarom werkt deze actielijn enkele innovatiethema’s verder uit. Denk aan slimmer werken, terugdringen bureaucratisering (oneigenlijke taken), optimaliseren capaciteitsinzet (caseload) en vernieuwingen in de werk- en beroepspraktijk. 

In de ontwikkelfase (die liep t/m juni 2023) is afgesproken dat verder gewerkt wordt aan: 

  • Verkennen, uitproberen en implementeren van de toepassing DigiContact in regionaal verband in relatie tot het vraagstuk van de continuïteit en beschikbaarheid van de MGZ-functie. 
  • Regionaal inventariseren van de kansen en mogelijkheden voor innovatietoepassingen in de Gehandicaptenzorg.
  • Regionaal overzicht krijgen van bestaande of lopende toepassingen/projecten van digitale zorgtechnologie.

Meedoen en denken?

Heb je als professional (en werk je bij een van de deelnemende organisaties) ook te maken met dit vraagstuk en wil je meepraten? Neem contact met ons op.

Aanmelden