Regionalisering van de MGZ-functie en VG-zorg

< Terug naar Verdieping

logo-mgz-vg-nl.jpg

In Actielijn 1 gaat het actielijnteam zich buigen over het anders richten, inrichten en organiseren van de MGZ-functie en aan deze functies gelieerde zorgprofessionals (verder MGZ-functiefamilie).

Vanuit een brede benadering wordt naar de huidige en toekomstige inzet van zorgprofessionals gekeken. Aspecten als rolopvatting, rolduidelijkheid en rol-vastheid maken daarbij onderdeel uit van de zoektocht naar taakzuiverheid.  

 

Beleidsadviezen

Eind november 2023 zijn een drietal beleidsadviezen gereedgekomen waarin de samenhang van de triagefunctie met taakzuiverheid en capaciteit in beeld is gebracht. De beleidsadviezen vormen het vertrekpunt voor verdere verdieping van deze samenhang. Om van daaruit te komen tot structurele oplossingsrichtingen waarmee continuiteit in beschikbaarheid van de MGZ-functie(familie) nu en in de (nabije) toekomst gewaarborgd kan worden.

Meedoen en denken?

Heb je als professional (en werk je bij een van de deelnemende organisaties) ook te maken met dit vraagstuk en wil je meepraten? Neem contact met ons op.

Aanmelden