Regionale Visie op de MGZ-functie en aVG

< Terug naar Verdieping

visietraject-mgz-functie-2030.jpg

In lijn met de ontwikkelingen in de ouderenzorg zien we ook binnen de Gehandicaptenzorg een toename van de complexiteit van de zorgvraag. In de medische driehoek ‘arts VG – huisarts – Specialist Ouderengeneeskunde' is deze ontwikkeling ook merkbaar in een zich sterk veranderende ‘medische’ werk- en beroepspraktijk.  

In zorgzwaarte termen (medische classificatiesystemen) zien we dat deze toename van de complexiteit ook gevolgen heeft voor de aanpalende GZ-functies. Parallel hieraan speelt ook het continuïteitsvraagstuk van de beschikbaarheid van de MGZ-functies.

Deze en meer ontwikkelingen vragen om een gedeeld beeld over de ontwikkeling van de MGZ en daarmee de MGZ-functie(familie). Een regionale visie op de MGZ VG kan als onderlegger (richting) dienen voor de verdere inrichting, organisatie en uitvoering van regionale samenwerking.

In de ontwikkelfase (die liep t/m juni 2023) is afgesproken dat verder gewerkt wordt aan het Visiedocument MGZ-VG Samen én Anders

Meedoen en denken?

Heb je als professional (en werk je bij een van de deelnemende organisaties) ook te maken met dit vraagstuk en wil je meepraten? Neem contact met ons op.

Aanmelden