Regionaal opleiden van MGZ-functies in lerende VG-regio’s

Gecombineerd en/of samen opleiden van MGZ-functies is in deze actielijn de kernopgave.

< Terug naar Verdieping

logo-mgz-vg1.jpg

In de ontwikkel- en ontwerpfase (die doorloopt t/m dec 2023) is afgesproken dat verder gewerkt wordt aan: 

  • Regionaal opleiden van medisch secretariaten, doktersassistenten, VIG'ers en Verpleegkundige in Triagetools
  • Regionaal opleiden van begeleiders en/of verpleegkundigen in alle aspecten van de Triagefunctie.
  • Regionaal opleiden van MGZ Verpleegkundige in Complexe Gehandicaptenzorg (VCGZ). 
  • Regionaal opleiden van Verpleegkundig Specialisten (VS) met een uitstroomprofiel Gehandicaptenzorg (GHZ). 
  • Advisering en voorstellen voor de optimalisering van de opleiding arts VG in regionaal verband. 

Dit heeft ertoe geleid dat eind oktober'23 het (pilot) MGZ-leerprogramma is opgeleverd en gelanceerd waarin alle leerroutes samenhangend zijn uitgewerkt. En er direct in de samenwerkende regio's is gestart met een belangstellingsregistratie op een of meerdere van de aangeboden regionale leerroutes. Waarbij het vertrekpunt is dat al deze opleidingen praktijkgestuurd in de regio en in de eigen zorgorganisaties plaatsvinden.

Download het (pilot)MGZ-leerprogramma: [ klik hier ]

Voor vragen over het MGZ-leerprogramma en/of behoefte aan meer informatie kunt u in deze fase contact opnemen met J.H.M. (Jan) Hendriks, 0628848785.

Regionaal ontwikkelen in stappen

Op 31 oktober 2023 is het (pilot) MGZ-leerprogramma goedgekeurd en gelanceerd in de samenwerkende regio's. In een speciale informatiebundel zijn alle leerroutes in de vorm van brochures beschikbaar gesteld om met elkaar in de regio te gaan uitproberen. Het (pilot) MGZ-leerprogramma biedt kansen en mogelijkheden om zowel vanuit een regionale aanpak als vanuit een Incompany aanpak leerroutes in te zetten voor verdere professionalsering van het 'stepped care model' met daarbinnen in het bijzonder ook brede aandacht voor de triagefunctie.

Om als zorgorganisatie een goed doordracht leerplan op te stellen waarin de leerroutes doel- en resultaatgericht worden ingezet om doelen en resultaten te bereiken is een leeraanbod uitgewerkt waarmee teams, teamleiders en/of managers/directeuren samen met de interne Opleidingsstaf leerplanontwikkeling vorm en inhoud kunnen geven. Waarbij leer- en presteerdoelen enerzijds en persoonlijk, professioneel en organisatorisch leiderschap anderzijds in een leerplan uitgewerkt worden. Binnenkort worden er twee voorbeelden gepubliceerd van leerplanontwikkeling in de praktijk met leerplannen als eindresultaat.

Achtereenvolgens zijn de volgende onderdelen als leeraanbod uitgewerkt en in de bundel (pilot) MGZ-leerprogramma-plus opgenomen:

Op verzoek vanuit de deelnemende zorgorganisaties is extra informatie beschikbaar gesteld als aanvulling op de informatie in de leerroute brochures.

Projectadviezen
Tenslotte heeft de werkgroep Regionaal Opleiden een tweetal projectadviezen getoetst en beoordeeld. De adviezen zijn in deze informatiebundel opgenomen.
- Projectadvies Masteropleiding VS
- Projectadvies medische opleiding tot arts VG

Voor meer informatie kunt u in deze fase contact opnemen met J.H.M. (Jan) Hendriks, 0628848785.

 

Beleidsadvies Regionaal Opleiding 2024-2025

Dit beleidsadvies is de resultante van een jaar lang werken aan verkenning en verdieping van regionaal opleiden met de samenwerkende regio's binnen het programma MGZ-VG Samen en Anders. Dit beleidsadvies zal worden vertaald naar een realisatieplan MGZ-VG Samen-en-Anders 2025-2025.

Beleidadvies Regionaal Opleiden binnen de samenwerkende regio's in het vervolgprogramma

 

Meedoen en denken?

Heb je als professional (en werk je bij een van de deelnemende organisaties) ook te maken met dit vraagstuk en wil je meepraten? Neem contact met ons op.

Aanmelden