Nieuwsbrief

Derde nieuwsbrief - Programma-plan en startnotities-in-ontwikkeling

In de afgelopen maand zijn de drie actielijn teams bij elkaar gekomen om de projecten verder vorm te geven en de speerpunten te verdiepen. In deze nieuwsbrief kunnen jullie lezen wat deze speerpunten zijn, welke voortgang er al is gemaakt en wat er gaat komen.

Parallel aan deze actielijnen wordt geïnvesteerd in het versterken van regionale samenwerking en het mogelijk maken van kennisdeling met diverse regionale programma’s in Nederland. Ook is een overstijgend project in voorbereiding om een regionale visie te creëren voor de ontwikkeling van MGZ-functies. Zodat we een gezamenlijk zichtlijn hebben om de continuïteit van MGZ-functies in de regio te waarborgen.

De betrokkenheid en inbreng van zorgprofessionals in het programma is van groot belang. Zonder de inbreng van de zorgprofessionals kunnen de ambities binnen het programma niet gerealiseerd worden. Hiervoor wordt een periodieke zorgprofessional bijeenkomst georganiseerd met de doelen:
- Informeren en afstemmen van de voortgang van de drie actielijnen.
- Beoordelen en toetsen van de speerpunten waaraan in de actielijnen gewerkt gaat worden.
- Behoeften en belangen behartigen inventariseren van de zorgprofessionals en ook kennis ophalen uit het programma.

Bekijk hier de derde nieuwsbrief van het programma.