Nieuwsbrief

Eerste nieuwsbrief - Vier actielijnen en actielijn-ontwikkeling van start

Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks en informeert over de voortgang van het programma MGZ-VG Samen én Anders.

Daarbij staan de activiteiten binnen de drie actielijnen centraal en berichten we over de tussenresultaten op de beoogde regionale speerpunten. De nieuwsbrief verschijnt onder eindregie van Kawin Chong, (medisch) programmaleider.

Bekijk hier de eerste nieuwsbrief van het programma.