Blog

Blog - Praktijkgestuurde leerprogrammering met casuïstiek-leren

Praktijk-gestuurde leerprogrammering rond opleiden, leren en ontwikkelen

Praktijkleerplannen voor 'in huis en op maat' professionaliseren

 

Praktijksturing

De vraagstukken in de leerpraktijk die om een passend antwoord vragen lijken zich af te spelen rond de volgende leerkwesties:

1) mag de werk- en beroepspraktijk weer leidend zijn/worden en het onderwijs dienend;
2) mag de opleidingsurennorm definitief naar het verleden (20e eeuw) en mogen we de duur van opleiden, leren en ontwikkelen (21e eeuw) aanpassen aan dat wat een opleidingskandidaat in de praktijk toont, aantoont en wat loont;

3) mag opleiden, leren en ontwikkelen slimmer, sneller en specifieker - overal en altijd - bereikbaar worden.
In het post-HBO leerprogramma Verpleegkundige Complexe Gehandicaptenzorg gaan we deze ontwerpkwesties uitwerken tot een post-HBO leertraject dat zich volledig in de praktijk met twee leercontexten (instellings- en regio-gericht) voltrekt. 

Leerprogramma Verpleegkundigen Complexe Gehandicaptenzorg (VCGZ)

We gaan op zoek naar een samenhangend praktijkleerprogramma waarin leermodules (NCOI Opleidingen/Online Academy), het begeleidingsschil traject en een train-de-trainer traject een drieluik vormen met in alles praktijkgestuurd leren voorop.
Een uitdagend leerprogramma waarin je van 's morgens tot 's avonds mee aan de slag kunt om alles vanuit praktijkgericht leren benadering je eigen te maken. Met een Praktijkwerkboek VCGZ willen we gaan werken aan praktijkgestuurd leren. Studenten, tutoren, teamleiders, managers, MT-leden, Directieleden, Stafleden HR en Opleidingen, alles wordt verenigd in het werkboek met rollen. 

Leermodules

Leermodules met daarbinnen leerheden vragen om eenduidige en eensluidende leertaal. EPA's doen hun intrede in de Zorg. EPA staat voor entrustable professional activity, voor ‘toe te vertrouwen professionele activiteit’. EPA’s zijn kenmerkende professionele activiteiten die het dagelijks werk van een zorgprofessional vormen. EPA’s vormen een belangrijke basis voor het leren op de werkplek en in de opleidingsinstelling of de regio. Met de introductie van EPA’s lijkt er een bruikbaar hulpmiddel (leertaal) voor opleidingskandidaten in de praktijk beschikbaar. Een taal voor zorgprofessionals in opleiding 100% als trainees werkzaam in de praktijk, een taal voor zelf- werk- en praktijkcoaches (begeleidingsschil in de praktijk) en een taal voor werkdocenten (train-de-trainers in de praktijk). Breng het onderwijs terug naar de praktijk en laten we werken aan – moderne – flexibele praktijkgestuurde beroepsopleidingen en/of specialisaties ‘in huis en op maat’.

Leerimpact

Waarbij de evalueerbaarheid en effectiviteit van meer (of zelfs volledig) praktijkgestuurd opleiden, leren en ontwikkelen laat zien dat het echt anders kan. Ja en dan zijn EPA’s nog steeds een bruikbaar hulpmiddel, niet meer en niet minder. Doe minder met minder en bereik meer dienst als motor voor een Samen en Anders aanpak. Kan het sneller (in minder tijd meer leerresultaten), kan het korter (in minder doorlooptijd een eindkwalificatie) en kan het praktischer (al tijdens het leerprogramma meer inzetbaar). Met verhalend evalueren willen we de komende jaren samen met de zorgprofessionals op zoek gaan naar het meest optimale leerprogramma 'op maat' en 'in huis'.

Samen echt Anders

Gaan we nu dus eindelijk samen proberen om leren in de zorg weer inspirerend en uitdagend te maken door de regie van leren bij de zorgprofessional te laten (inspraak en zeggenschap).

En willen we dan eindelijk de leerroutes echt sneller, slimmer en specifieker maken (ontdubbelen, ontzorgen en met gemak). En kunnen we dan eindelijk ophouden met systeemgericht opleiden, leren en ontwikkelen en een beroepsopleiding weer mensgericht maken (liefdevolle zorg, liefde voor de praktijk en liefde voor leren).

230131agp-zoa-praktijkleerkompas-generiek-vsdef-jh.jpg