Nieuwsbrief

Vierde Nieuwsbrief - Invoeringsplannen gereed binnen de drie actielijnen

Van de ontwerpfase naar de ontwikkelingsfase

De ontwerpfase op de diverse actielijnen bevindt zich in een afrondende fase de contouren van diverse oplossingsrichtingen tekenen zich langzaam af. De fase van uitproberen is aangebroken en de werkgroepen gaan zich buigen over invoeringsplannen van deze oplossingsrichtingen. En zo hebben we vlak voor het zomerreces de gewenste situatie bereikt om concreet te worden in de vertaling van onze ambities en plannen naar daden en acties 

Actielijn 1 maakt zich op voor het uitproberen van een drietal zaken: optimaliseren van de triagefunctie als onderdeel van de MGZ-functie, optimalisering van de rol- en taakverdeling binnen de MGZ-functie en capaciteitsraming in regioverband van de aanwezige en benodigde MGZ-capaciteiten.

Actielijn 2 bereidt zich voor op de introductie van een tweetal nieuwe opleidingsroutes: de post-HBO opleiding Verpleegkundige Complexe Gehandicaptenzorg en de masteropleiding Verpleegkundig Specialist met (beoogd) uitstroomprofiel GHZ. Daarnaast buigt men zich in deze actielijn over het optimaliseren van de opleiding tot arts VG in regionaal verband hetgeen dient uit te monden in een bestuurlijk advies.

Actielijn 3 maakt zich op voor een proeverij in het gebruik van digitale technologische toepassingen binnen de Gehandicaptenzorg. Naast het uitwerken van een zorgtechnologische landkaart van de in de regio aanwezige toepassingen staat het uitproberen van DigiContact in de praktijk bij meerdere zorgorganisaties op het hoofdmenu.

Bekijk hier de inhoud van de 4e nieuwsbrief van het programma MGZ-VG Samen en Anders