Nieuwsbrief

Vijfde Nieuwsbrief - Concretisering-van-acties binnen alle actielijnen

Uitvoeringsplannen en concretiseringsactiviteiten

Begin juli 2023 kwamen de bestuurders van de zorgorganisaties bijeen om de balans op te maken over de samenwerking rond de MGZ-functie. Het programma MGZ-VG Samen en Anders heeft voldoende vertrouwen gekregen om met elkaar de samenwerking te intensiveren. In een samenwerkingsconvenant werden de afspraken gemaakt voor de volgende fase van verdieping in Samen en Anders. 

In deze nieuwsbrief gaan we in op de nadere concretisering van de verschillende onderdelen die deel uitmaken van de invoeringsplannen. 

Lees hier meer over de 5e nieuwsbrief van het programma MGZ-VG Samen en Anders