nieuwsbrief

Achtste Nieuwsbrief - Realisatieplan MGZ-VG 2024-2025

REALISEREN 

Samen en Anders werken aan tastbare en zichtbare resultaten in 2024.

Realiseren is het sleutelwoord in 2024 binnen het programma MGZ-VG Samen-en-Anders.  Alle inspanningen zijn erop gericht om samen in de regio toe te werken naar tastbare tussen- en eindresultaten. Daarbij staan de activiteiten binnen een viertal resultaatclusters (met daarbinnen resultaatgebieden) centraal en berichten we over de tussenresultaten op de beoogde regionale speerpunten (deliverables). 

 

Nieuwsbrief nummer 08 Resultaatclusters, resultaatgebieden en realiseren