Nieuwsbrief

Zevende nieuwsbrief - Tussenresultaten en eind- resultaten 2023 in beeld

Ophalen van de actielijn 'netten' 2023 

Het programma MGZ-VG Samen-en-Anders 2023 loopt teneinde en de 'netten' worden opgehaald. Diverse tussenresultaten en de eerste eindresultaten zijn in beeld gebracht en met tevredenheid kunnen we de balans opmaken. De regio heeft zichzelf als samenwerkende regio op tal van onderdelen van haar beste kant laten zien. Samen is geland en ook Anders begint langzaam in beeld te komen. En nu weer verder naar verder samen werken, samen ontwikkelen en samen realiseren in 2024. Om van daaruit ook met lef, durf en moed samen op weg te gaan naar nog meer anders kijken, anders denken en anders  doen. 

Zevende nieuwsbrief - Tussen- en eindresultaten in beeld